(הכנס הבינלאומי לחקירה פילוסופית עם ילדים (ירושלים, 2007