המרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #1 – נובמבר 2009