המרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #2 – דצמבר 2009