המרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #3 – נובמבר 2011