המרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך – ‘פילוסופיה לחיים’ עלון #4 – דצמבר 2011