אסטרטגיה

המרכז פועל בארבע דרכים:

 1. יוזמות לשילוב חקירה פילוסופית בבתי הספר
  • שיעורים בנושא “פילוסופיה לילדים”.
  • שילוב קהילות פילוסופיות חוקרות בתכנית הלימודים ובקהילת בית הספר.
 2. יוזמות בהכשרת מורים ומנחים
  • השתלמויות
  • הכשרה בסיסית
  • קורסים אקדמיים (במכללות ובאוניברסיטאות).
  • הכשרת מנחים.
 3. יוזמות ארציות לשינוי חברתי וחינוכי
  המרכז שואף לעבוד בשיתוף פעולה עם משרדים ממשלתיים וגופים לאומיים במטרה למנף משאבים. לשם כך יספק המרכז כלים וישמש כמומחה, מדריך, יועץ ושותף. המרכז יעזר גם בפרסום ובתחרויות ארציות על מנת להשפיע בקרב מורים ותלמידים.
 4. יצירת מרכז לימוד
  • פיתוח חומרים ומאגר נתונים.
  • מעורבות במחקר
  • השתתפות בקהילות וירטואליות
  • פיתוח ספרייה וירטואלית

יוזמות אלה תוך טיפוח הקשרים הבאים:

קהילה כלל-עולמית
המרכז רואה עצמו חלק מתנועה בין-לאומית לחינוך חברתי המעודדת קהילות חקירה פילוסופיות כאידיאל חינוכי. המרכז הוא חבר במועצה הבין-לאומית לחקירה פילוסופית עם ילדים (ICPIC). המרכז מעודד קשרים עם ארגונים בעלי אידיאולוגיה דומה.

שותפויות בין-לאומיות
המרכז מעוניין בשיתופי פעולה ארוכי טווח עם מוסדות, ארגונים ואנשים פרטיים בארץ ובעולם. שיתופי פעולה אלו מקדמים חלוקת ידע ולמידה בין-תרבותית ומעשית.