פילוסופיה בציורים

בבית הספר הדו לשוני בירושלים שאלנו “כיצד נראה דיון פילוסופי בכיתה?”

שאלנו גם “מה קורה לי כשיש שאלה פילוסופית…?”