ICPIC – האגודה הבין-לאומית לחקירה פילוסופית עם ילדים

International Council of Philosophical Inquiry with Children

האגודה הבין-לאומית לחקירה פילוסופית עם ילדים

jglaser
להלן תוכלו למצוא דברי הסבר קצרים על ICPIC (האגודה הבינלאומית לחקירה פילוסופית עם ילדים). מידע נוסף, ורשימת פעילויות וקשרים, ניתן למצוא באתר הבית שלנו:
www.icpic.orgד”ר ג’ן גלסר
נשיאת ICPIC

 

היווצרותה והתפתחותה של ICPIC

האגודה הבינלאומית לחקירה פילוסופית עם ילדים נוסדה ב-1985 בעקבות הצלחת תכנית הלימודים ‘פילוסופיה עם ילדים’ (P4C), אשר פותחה על ידי מת’יו ליפמן ועמיתיו באוניברסיט המדינה של מונטקלייר, ניו ג’רסי, בשנות ה-70 של המאה הקודמת.

באמצע שנות השמונים אומצה תוכנית ה-P4C על ידי מדינות מכל רחבי העולם, כגון ארגנטינה, אוסטרליה ואוסטריה, שהיו אף בין המדינות המייסדות. מאז גדל בהתמדה מספר המדינות המשתתפות בתוכנית וכן התפתחו גישות אחרות לחקירה פילוסופית עם ילדים. כיום קיימות תכניות חקירה פילוסופית עם ילדים ונוער ב-70 מדינות (רשימת המרכזים הבינלאומיים המקושרים עם ICPIC מפורסמת באתר הבית שלנו).

מה מאחד אותנו?

במהותה, ICPIC היא רשת של מורים, מחנכים, אקדמאים ואזרחים פעילים אחרים, המאוגדים יחד סביב ליבת ערכים, שאלות משותפות ופרקטיקה משותפת. כפי שניכר משם האגודה, אנו רואים ערך בעצם החקירה הפילוסופית – בה אנו מבינים חקירה של מה שאנשים אומרים ומה שהם מתכוונים, מה שהם חושבים, במה הםמאמינים, מה הם מייעצים ומה הם אמנם עושים.

בחקירה מסוג זה גלומות, ניתן לומר, מעלות שונות כגון עצמאות וסקרנות (נכונות להתמודד עם שאלות), פתיחות וסבלנות (נכונות להקשיב), שיקול דעת וגמישות (נכונות לשנות את צורת החשיבה או לפעול לאור נימוקים טובים יותר). אגודת ICPIC מבקשת לטפח הרגלי חשיבה והתנהגות בקרב אנשים צעירים, אפילו מגיל רך מאד. היא רואה בהרגלים אלו דברים טובים לכשעצמם, אך גם אמצעי המוביל לצמיחה אישית וחברתית כאחד. בהתאם לכך, ICPIC תומכת ביוזמות כגון P4C בחינוך הממלכתי והלא-ממלכתי ברחבי העולם.

 

בארצות רבות מקבלים מורים הכשרה בעקרונות ‘הקהילה החוקרת’, מושג שפותח לכדי פרקטיקה מעשית בכיתת הלימוד על ידי ליפמן, ואשר הולך ורוכש הכרה כפדגוגיה וגישה לימודית המכינה ילדים ונוער לאתגריה של המאה ה-21; אתגרים של גלובליזציה, אזרחות טובה, סובלנות, שיפוט נאות ומה שנהוג לכנות ‘התפוצצות המידע’.

 

מפתחי תכניות לימודים ברחבי העולם מתמקדים כיום יותר ויותר בכישורים שיהיו נחוצים לאנשים צעירים כדי לעמוד בפני האתגרים הללו. עם אלה נמנים בראש ובראשונה היכולת לחשוב בשיקול דעת, להעריך, ליצוררעיונות חדשים ואף לתקשר. יכולות אלו תואמות היטב את ארבעת ה-C שב-P4C: לחשוב באופן ביקורתי (critically), אכפתי (caringly), יצירתי (creatively), ושיתופי (collaboratively).

 

עדכון אחרון ב-שני, 17 אוקטובר 2011 15:42