יצירת קשר

טליה בירקאן
talya@philosophy4life.org
בארץ: 0523-478505
מחו”ל: 972-525-503681+

 

ד”ר ג’ן גלסר
jen@philosophy4life.org
בארץ: 0544-573997
מחו”ל: 972-544-573997+

 

ד”ר אהרון דיטשר
mshoward@mscc.huji.ac.il

 

שאלות כלליות:
info@philosophy4life.org