השתלמויות בנושאי יהדות ודמוקרטיה (שנהר-קרמניצר)

השתלמות בנושא יהדות “שנהר”
חינוך מוסרי, הכולל גם את האופן שבו ערכים יהודיים מופיעים בהקשר הבית ספרי, מוצא את דרכו דרך כל עבודתנו החינוכית. אנו רוצים לסייע למורים להיות מודעים לעמדה/גישה לערכים שבה הם משתמשים בהוראה, זאת כדי להעצים אותם לבצע בחירות מודעות וכדי להעניק להם כלים להתמודדות עם המימדים המוסריים עימם הם נפגשים בעבודתם החינוכית.

השתלמות בנושא דמוקרטיה “קרמניצר”
נקודת המבט שלנו היא כי דמוקרטיה צריכה לכלול צרכים שאנו כחברה יכולים לחשוב עליהם ביחד באופן ביקורתי, יצירתי ואכפתי. זאת לקראת חברה מרובת תרבויות בה הכרחי שתהיה חשיבה ביקורתית משולבת בחינוך לחיים דמוקרטים.
הנושאים בהשתלמות הם דמוקרטיה כהליך ודמוקרטיה כערך; שיח דמוקרטי וקהילה חוקרת; כבוד, סובלנות, רב-תרבותיות, שונות, שוויון; לימוד של שתי גישות מיוחדות לחינוך המוסרי: גישת החקירה וגישת הבהרת הערכים.

בתי ספר בהם העברנו השתלמויות אלו: בית הספר הדו לשוני “יד-ביד” בירושלים, בית הספר “השלום” בירושלים, בית הספר הדמוקרטי “קשת” בזכרון יעקב, בית הספר “שגב שלום” בנגב ועוד.

משרד החינוך