קורסים אקדמיים

bigהמרכז הישראלי לפילוסופיה בחינוך מעביר מזה מספר שנים קורסים אקדמים והשתלמויות באוניברסיטאות ובמכללות.ב-2008 התקיים בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית הקורס חשיבה, למידה וחינוך יהודי: פילוסופיה לילדים (ד”ר אהרון דיטשר, ד”ר ג’ן גלסר, טליה בירקאן). הקורס בדק את הסוגיות בצדדים התיאורטיים והמעשיים של פילוסופיה לילדים ודרך עדשות אלו התייחס לנושאים הרחבים יותר של חינוך בכלל, והחינוך היהודי בפרט. הנושאים אלה כוללים: תפקידם של רעיונות גדולים בעולם החשיבה של ילדים; הקשר בין תרבות, שפה וזהות; כיצד החברה מתייחסת לילדים ומקומם של ילדים בחברה הכללית (הפילוסופיה של הילדות).