קידום פילוסופיה בחינוך

מרכז פועל לקידום החברה והחינוך בישראל בדרכים הבאות:

  • שילוב חקירה פילוסופית בבתי הספר.
  • הכשרת מורים ומנחים לחקירה פילוסופית עם ילדים.
  • פרויקטים ארציים לשינוי חברתי וחינוכי.
  • הקמת מרכז לימוד לפילוסופיה לילדים.